001_3deluxe_leonardo-glass-cube_theredlist

Проектиране

Posted on

Изготвяне на проекти по част озеленяване и паркоустройство. Нашите опитни ландшафтни архитекти изготвят проекти за озеленяване на частни и обществени зелени площи, на градини и дворове, къщи и вили, резиденции, хотелски комплекси и хотели, ресторанти, бензиностанции, проекти за рекултивация на нарушени терени и мн.др.